Välkommen till smart med mat

De flesta i Sverige har börjat sortera sitt matavfall. Genom att slänga mindre och samla in det som inte går att äta, typ möglig broccoli, kan vi få en renare och bättre värld. Här får du koll på hur – i tre munsbitar!

DEL 1
DEL 2
DEL 3
FÖR LÄRARE   →

Vad är matavfall? DEL 1

Nästan allt som blir över när du lagar mat plus oätliga matrester är matavfall som ska slängas i den bruna matavfallspåsen. Gamla pizzakanter, sega sega råttor och ruttna tomater – allt det kan omvandlas till värdefull energi.

Vad händer med matavfallet?DEL 2

För att kunna göra biogas, värme och el av matresterna som du sorterar måste matavfallet behandlas i en biogasanläggning. Det som händer där är samma sak som sker i din mage. I magen blir det fis och bajs – i biogasanläggningen, biogas och gödsel.

Vi kan påverka mycket självaDEL 3

Eftersom jordens resurser är begränsade är det viktigt att hushålla med dem på ett hållbart sätt – för vår egen skull och för kommande generationer. Vi slänger en miljon ton mat om året i Sverige. Att göra biogas och biogödsel av matavfall är väldigt bra men minskat matsvinn är ännu bättre.

Välkommen tillSmart Med Mat

De flesta i Sverige har börjat sortera sitt matavfall. Genom att slänga mindre och samla in det som inte går att äta, typ möglig broccoli, kan vi få en renare och bättre värld. Här får du koll på hur – i tre munsbitar! Det börjar med sortering. Del två handlar om biogasfabriken. I sista delen får du fundera över hur vår hantering av mat påverkar miljön. Trevlig matavfallsresa!